Ukázka realizace - Kanalizace Bozkov, 2013

kanalizace Bozkov
Ukázka realizace - Kanalizace Bozkov, 2013

CO VÁS ZAJÍMÁ O ČERPÁNÍ DOTACÍ 

Kdo může žádat o podporu z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, je možné žádat o dotaci na projekty pro jednotlivé domácnosti?

Žádost o dotaci může podat obec do 3.500 obyvatel (připravuje se změna hranice na 4.000 obyvatel, plánováno od ledna 2015) nebo svazek obcí v působnosti Libereckého kraje, každá obec může podat pouze jednu žádost a to na vodohospodářskou infrastrukturu ve vlastnictví obce.

Na projekty pro jednotlivé domácnosti tedy není možné poskytnout finanční prostředky, stejně tak i na výstavbu dešťové kanalizaci nebo na vybudování vodovodů a kanalizací pro zasíťování pozemků určených pro budoucí bytovou nebo jinou výstavbu.

 

Do jaké výše je možné získat dotaci na vodohospodářskou infrastrukturu z Fondu ochrany vod Libereckého kraje?

Maximální výše podpory je 70% uznatelných nákladů, nejvýše však 2 miliony Kč, 30% je pak minimální vlastní podíl žadatele.