DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Trvale bydlící obyvatelé

Podle sčítání lidu z roku 2002 žilo na území Libereckého kraje 428779 trvale bydlících obyvatel. Z celkového počtu trvale bydlících obyvatel žilo na území Libereckého kraje v sídlech:

větších než 100000 obyvatel 0 obyvatel tj. 0,0 %
s počtem obyvatel v rozmezí
10000 – 99999
204694 obyvatel tj. 47,7 %
s počtem obyvatel v rozmezí
2000 – 9999
97733 obyvatel tj. 22,8 %
s počtem obyvatel v rozmezí
500 – 1999
63590 obyvatel tj. 14,8 %
s počtem obyvatel menším
než 150 - 499
42999 obyvatel tj. 10,0 %
s počtem obyvatel menších
než 149
19763 obyvatel tj. 4,7 %

Srovnáme-li tyto údaje s počtem sídel, který je uveden v předchozí kapitole, je patrné, že rozhodující počet obyvatel, tj. 70,5 %, žije v několika městech, obcích větších než 2000 obyvatel a zbývající část, tj. 29,5 %, je roztroušeno v malých sídlech.

Koncept Územní plán Velkého územního celku Libereckého kraje [P 2] očekává vývoj počtu trvale bydlících obyvatel do budoucnosti v rozmezí ± 5 % oproti současnému stavu. Pro potřeby zpracování „Plánu rozvoje" byl sestaven předpoklad vývoje počtu obyvatel v Libereckém kraji a v jednotlivých městech, obcích a jejich místních částech, který je pro kraj a rozhodující sídla uveden v tabulce. Ve výpočtu je předpokládán mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel v Libereckém kraji ve výhledu do roku 2015.

Podrobné údaje pro jednotlivá města, obce a jejich části jsou uvedeny v tabulkové části C v tabulce I. Podrobné údaje o počtu trvale a přechodně bydlících obyvatel byly projednány na výrobních výborech a odsouhlaseny s objednateli. Jednání byla uzavřena dnem 1.10.2003.

Obyvatelé s časově omezeným pobytem (rekreace)

V konceptu Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje [P 2] se předpokládá, že je v souladu se Strategií rozvoje Libereckého kraje žádoucí vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Pro cestovní ruch v Libereckém kraji má značný význam jeho příhraniční poloha kde sousedí s Německou spolkovou republikou a s Polskou republikou.

Významnou roli v rozvoji přeshraničního cestovního ruchu má Euroregion Nisa, který celé příhraniční území ve všech třech zemích spojuje a v rámci svých aktivit rozvíjí vzájemnou spolupráci v celém regionu. Spolupráci v oblasti cestovního ruchu je kladena značná pozornost a byla realizována řada společných projektů především v rámci projektů PHARE CBC a INTEREG II. Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu v budoucnu bude podpořen i připravovaným mezinárodním projektem Regiotram, který propojí všechny tři země a umožní rychlé dopravní propojení celého Euroregionu.

Liberecký kraj je bohatý na atraktivní přírodní potenciál. Geomorfologicky rozmanité území je ze 40 % pokryto lesy. Je zde vymezeno pět CHKO, část Krkonošského národního parku a celkem 113 maloplošných chráněných území.

Z hlediska nabídky základních služeb cestovního ruchu tj. ubytování a stravování patří mezi nejpočetněji vybavené regiony. Významný je z hlediska celostátního průměru počet lůžkové kapacity – celkem 53207 lůžek (zdroj GAREP, dle ČSÚ – 49834) tj. 10,4 % všech lůžkových kapacit ČR, což odpovídá 3. místu v rámci celé ČR za Prahou a Královehradeckým krajem. Struktura ubytovacích zařízení odpovídá celostátnímu průměru – převažují penziony.

Významnou roli hraje značný počet objektů individuální rekreace, který je v některých oblastech naprosto dominantní pobytovou formou a značně tak omezuje rozvoj volného cestovního ruchu. Vysoké procento rekreačních bytů z celkového počtu je např. v obcích: Blatce (84 %), Krompach (69 %), Mařenice (69 %), Kryštofovo údolí (67 %), Slunečná (61 %), ve kterých hrozí úplné vylidnění.

Na území kraje je k dispozici ubytování pro cca 80 tis.návštěvníků chalup a chat sloužících pro privátní potřeby obyvatel.

V tabulce uvádíme předpokládané počty přechodných návštěvníků na území obcí s rozšířenou působností. Z tabulky je patrné, že jsou rekreační objekty poměrně rovnoměrně rozděleny po území kraje a ve výhledu do roku 2015 se neočekávají dramatické změny.

Přechodní návštěvníci Libereckého kraje


Evidenční číslo Obec s rozšířenou pravomocí Přechodně bydlící v chatách, chalupách
2002 2015
5101 Česká Lípa 10549 10731
5102 Frýdlant 2775 3006
5103 Jablonec nad Nisou 7864 7798
5104 Jilemnice 9727 9963
5105 Liberec 14268 14266
5106 Nový Bor 5990 6276
5107 Semily 6244 6723
5108 Tanvald 10231 10312
5109 Turnov 9128 9392
5110 Železný Brod 2531 2786
  Celkem 79307 81253Vývoj počtu obyvatel v Libereckém kraji a ve velkých sídlech

pracovní předpoklad zpracovaný pro potřeby vypracování „Plánu rozvoje"

Kód PRVKUK Liberecký kraj - celkem 2002 2010 2015
Obyvatelé3
428779   438491
0006 Česká Lípa 39104 39730 40000
0008 Doksy 5039 5080 5100
0021 Mimoň 6747 6750 6750
0047 Frýdlant 7565 7520 7550
0062 Jablonec nad Nisou 45492 46500 47000
0078 Jilemnice 5779 5780 5800
0108 Liberec 99498 99700 99400
0099 Hrádek nad Nisou 7245 7280 7300
0101 Chrastava 5944 5950 6000
0127 Nový Bor 12048 11650 11670
0152 Semily 9262 10000 9700
0147 Lomnice nad Popelkou 6135 6250 6200
0166 Tanvald 7001 7000 7000
0200 Turnov 14513 15240 15600
0216 Železný Brod 6544 6550 6550
  Ostatní sídla 150863   156870

Výchozím podkladem pro stanovení předpokladů vývoje počtu obyvatel bylo sčítání lidu v roce 2001 a aktualizované údaje k roku 2002 a očekávaný stav počtu trvale bydlících obyvatel v roce 2010 a 2015. Pro menší obce byl stanoven předpokládaný vývoj na základě údajů, které předaly jednotlivé obecní úřady. Pro obce, které tyto údaje nepředaly, bylo uvažováno s obdobným vývojem při respektování celkového vývoje počtu obyvatel kraje.

V tabulce je uveden přehled obcí k roku 2015 s více jak 100000 obyvateli, s více jak 10000 a s více jak 2000 obyvateli.

Seznam obcí s počtem obyvatel větším než 100000 obyvatel, větším než 10000 obyvatel a větším než 2000 obyvatel v roce 2002


Kód PRVKÚK Název obce (místní části) počet obyvatel
větší než 100000 větší než 10000 větší než 2000
0006 Česká Lípa   39104  
0008 Doksy     5039
0021 Mimoň     6747
0030 Stráž pod Ralskem     4913
0039 Zákupy     2608
0047 Frýdlant     7565
0049 Hejnice     2715
0056 Nové město pod Smrkem     4050
0058 Raspenava     2850
0062 Jablonec nad Nisou   45493  
0070 Rychnov u Jablonce nad Nisou     2068
0078 Jilemnice     5779
0086 Rokytnice nad Jizerou     3321
0095 Český Dub     2884
0098 Hodkovice nad Mohelkou     2627
0099 Hrádek nad Nisou     7245
0101 Chrastava     5944
0102 Jablonné v Podještědí     3740
0108 Liberec   99498  
0121 Cvikov     4419
0123 Kamenický Šenov     4037
0127 Nový Bor   12048  
0147 Lomnice nad Popelkou     6135
0152 Semily     9262
0160 Desná     3473
0165 Smržovka     3500
0166 Tanvald     7001
0167 Velké Hamry     2713
0200 Turnov   14513  
0216 Železný Brod     6544
  Celkem   210656 117179

Na obrázku je podíl obcí s výše uvedenými počty obyvatel v celém Libereckém kraji.

Podíl obcí s počtem obyvatel větším než 100000 obyvatel, větším než 10000 obyvatel a větším než 2000 obyvatel v Libereckém kraji – současný stav
Očekávaný vývoj trvale a přechodně bydlících obyvatel na území Libereckého kraje je zobrazen na grafu, který je uveden v příloze zprávy A.1. Souhrnná zpráva.