Program vodohospodářských akcí (PVA)

Účelem Programu vodohospodářských akcí je poskytování investičních dotací obcím do 3 500 obyvatel nebo svazkům obcí v působnosti Libereckého kraje na rekonstrukci a modernizaci stávajících a výstavbu nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací LK. 

 Aktuální informace o dotacích na stránce odboru

 

 

Vodohospodářské investice

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONTAKTY

Administrativní stránka žádosti

 Ing. Kateřina Jandlová
katerina.jandlova@kraj-lbc.cz
tel.: 485 226 671

 

Odborná stránka žádosti

Bc. Irena Holatová
irena.holatova@kraj-lbc.cz

tel.: 485 226 562