Demografické, bilanční a technické údaje o lokalitě


Demografické údaje

Trvale bydlící
Přechodně bydlící
Připojení na vodovod
Připojení na kanalizaci
Připojení na ČOV

Vodovody - bilanční údaje

Průměrná potřeba vody v m3/d
Maximální potřeba vody v m3/d
Specifická potřeba z VVR (voda vyrobená k realizaci) v l/os/d
Specifická potřeba z VFC (voda fakturovaná celkem) v l/os/d
Spec. potřeba z VFD (voda fakturovaná domácnostem) v l/os/d
Spec. potřeba z VFO (voda fakturovaná ostatní) v l/os/d
Spec. potřeba z VNF (voda nefakturovaná celkem) v l/os/d

Kanalizace - bilanční údaje

Odpadní vody (VFD-voda fakturovaná domácnostem) m3/d
Znečištění odpadních vod (VFD-voda fakturovaná domácnostem) kg/d
Odpadní vody (VFO-voda fakturovaná ostatní) m3/d
Znečištění odpadních vod (VFO-voda fakturovaná ostatní) kg/d
Odpadní vody (VFC-voda fakturovaná celkem) m3/d
Znečištění odpadních vod (VFC-voda fakturovaná celkem) kg/d

Technické údaje

Vodovodní přípojky
Vodovodní řady (km)
Kanalizační přípojky
Kanalizační řady (km)