PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů v tomto kraji. 

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

AKTUALIZACE DOKUMENTU

V období 2019 - 2021 bude zpracována aktualizace dokumentu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Aktualizace by měla s výhledem do roku 2030 vycházet z potřeb obcí a z jejich územních plánů. Součástí dokumentu bude i opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dále bude obsahovat návrhy propojení vodárenských systémů pro nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace.
 
 
„Aktualizace plánu je v současné době potřebná. Musíme reagovat na negativní dopady sucha a také zajistit zásobování pitnou vodou, pokud dojde k mimořádným situacím. Jsem rád, že aktualizace popíše i skutečný a výhledový stav rozvoje jednotlivých území v kraji," uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.
 
Zpracování dokumentu se budeme věnovat na tomto webu zde:
https://prvk.kraj-lbc.cz/aktualizace

      

 

POTŘEBUJETE NĚCO VĚDĚT? ZEPTEJTE SE VODOHOSPODÁŘŮ

 

Vodovodní síť 

Kanalizační síť 

Karty obcí 

Změny PRVK od roku 2004
 

Změny a aktualizace PRVK
 

Seznam karet obcí