PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod spolu s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, vlastnické vztahy, možnosti financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů v tomto kraji. 

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků slouží jako podklad orgánům státní správy a samosprávy při prosazování veřejného zájmu a uplatňování jejich rozhodovacích pravomocí.

AKTUALIZACE DOKUMENTU

V období 2019 - 2021 byla zpracována aktualizace dokumentu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Aktualizace s výhledem do roku 2030 vychází z potřeb obcí a z jejich územních plánů. Součástí dokumentu je i opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Dále obsahuje návrhy propojení vodárenských systémů pro nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace.
 
Nová aktualizace dokumentu je z důvodu výměny mapových a administrátorských technologií vytvořena na novým mapovém serveru s prozatímní adresou https://prvk2.kraj-lbc.cz/
Na adrese, kde se aktuálně nacházíte (https://prvk.kraj-lbc.cz/) , jsou již neaktualizované karty obcí. 

      

POTŘEBUJETE NĚCO VĚDĚT? ZEPTEJTE SE VODOHOSPODÁŘŮ

 

Vodovodní síť 

Kanalizační síť 

Karty obcí 

Změny PRVK od roku 2004
 

Změny a aktualizace PRVK
 

Seznam karet obcí