ZMĚNY PLÁNU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Pokud po schválení „Plánu rozvoje" dojde ke změně podmínek, za nichž byl schválen, zpracuje a schválí kraj změnu. Při zpracování, projednání a schválení změny postupuje shodně jako při vlastním zpracování plánu – tj. změna musí být projednána s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se navrhovaná změna týká, s Ministerstvem zemědělství ČR a s příslušným vodoprávním úřadem. Kraj následně po projednání ve výborech a Radě kraje usnesením Zastupitelstva tuto změnu schvaluje.

Předkladatel návrhu na změnu Plánu rozvoje předloží zejména:

 • Aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí nebo jejich částí zařazené do schválených aktualizací v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů.
   
 • Jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obcí nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění bez nutnosti jejich projednání podle § 4 odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů.  
  Úpravy, názvy a formáty aktualizovaných popisů musí být uvedeny takto: ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří tak, že se ke stávajícímu názvu souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX (podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny od původních barvou nebo typem písma  a popis bude v záhlaví označen textem "ZMĚNA 20XX (daný rok)".
  Popis doplnění stávajícího stavu bude vytvořen ve formátech PDF/A, DOCX nebo DOC a jeho název se vytvoří  tak, že se ke stávajícímu názvu souboru přidá 5 následujících pozic, tj. "_20XX (podtržítko a daný rok)". Aktualizované skutečnosti a údaje budou odlišeny od původních barvou nebo typem písma  a popis bude v záhlaví označen textem "DOPLNĚNÍ 20XX (daný rok)".

   


 • Tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v bodech 1 a 2, obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje. Soubor ve formátu MDB lze vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté ministerstvem pro zpracování plánu rozvoje. Struktura souboru je uvedena ZDE
   
 • Mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované zákresy systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém včetně všech podkladových map ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje zpracována při jeho pořízení (SHP, DWG, DGN, databáze ESRI... další dle domluvy)

Co je a co naopak není ZMĚNA PRVKÚK se dočtete na stránce často kladených dotazů.


Pokud se chcete informovat na jiné otázky týkající se problematiky změn PRVKÚK a problematiky PRVKÚK obecně kontaktujte nás zde.

 

Změny PRVK od roku 2004  Karty obcí